ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van PAsCall zoals deze zullen gelden vanaf 15-06-2018

Door op de onderstaande link te klikken opent het document.

Algemene Leveringsvoorwaarden PAsCall_per 15-06-2018