DISCLAIMER

PAsCall Telefoonservice heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Deze website richt zich tot bedrijven en consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.