Kunnen jullie ook in mijn agenda afspraken maken

Ja, Het is inderdaad mogelijk om uw webagenda aan ons systeem te koppelen zodat wij afspraken voor u kunnen maken en bij binnenkomende gesprekken kunnen zien of u op dat moment al dan niet bereikbaar bent.

Worden onze bellers “klanten” in de wachtgezet als er meerdere telefoontjes tegelijk bij PAsCall Telefoonservice binnenkomen?

PAsCall Telefoonservice werkt volgens het 1-lijns principe, uw bellers “klanten” worden en kunnen nooit in de wacht gezet worden voor gesprekken van andere klanten.

Kan ik mijn factuur controleren?

Ja. U ontvangt digitaal maandelijks bij uw factuur een overzicht van de gesprekken.

Wat als ik op vakantie ben?

U heeft een standaard script en een tijdelijk script. In geval van vakantie gebruiken wij uw tijdelijke script. In geval van vakantie kunt u bijvoorbeeld uw gesprekken doorschakelen naar een collega. Of alle gespreksnotities voor die periode via sms naar u laten sturen.

Kan ik ook gespreksnotities per sms ontvangen?

Ja. U kunt er voor kiezen om alle gespreksnotities per sms te ontvangen of alleen in spoedgevallen. U kunt dat ook later activeren voor uw account

Mag ik het doorschakelnummer naar mijn relaties communiceren?

Wanneer u het doorschakelnummer gebruikt op uw briefpapier of website, dan bent u verplicht een jaarcontract af te sluiten dat ook iedere keer alleen met een jaar verlengd kan worden. Dit omdat het nummer voor ons langere tijd niet opnieuw gebruikt kan worden omdat uw klanten en relaties dit dan nog hebben.

Beantwoordt PAsCall Telefoonservice alleen gesprekken in de Nederlandse taal?

Nee, Alle telefoongesprekken bij PAsCall Telefoonservice worden standaard in correct Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) zonder accent afgehandeld. Iedere telefoniste van PAsCall Telefoonservice kan een standaard gesprek aannemen in Nederlands, Engels en Duits.