Wifi-adres

Telefoonnummers zijn achterhaald

Eigenlijk hebben we ook geen telefoonnummers meer nodig. Als Siri moet bellen is een Apple ID voldoende om mij te vinden. Of een Google ID of anderszins. Dat we nog telefoonnummers hebben, is eigenlijk niet meer nodi