‘Met voorsprong blijft de telefoon het meest gehanteerde contactkanaal om met de overheid in contact te treden’, constateert Jos Mittelmeijer. De directeur van Quality Support haalde kortgeleden de opdracht binnen om de telefonische bereikbaarheid van alle provincies in Nederland te meten en te benchmarken.

Volgens Mittelmeijer hebben alle provincies ingestemd met regelmatige onderzoeken naar hun telefonische bereikbaarheid en klantgerichtheid. ‘De eerste drie provincies hebben het onderzoek afgerond en zijn, ten opzichte van eerdere metingen, verbeterd qua telefonische bereikbaarheid. Het klantgerichter worden is lastig en op dit moment nog niet te bewijzen.’

Mittelmeijer voegt daaraan toe dat de provincies wél met elkaar normen hebben afgesproken waaraan de bereikbaarheid dient te voldoen. Dat is volstrekt nieuw. Het onderwerp staat in ieder geval op de agenda en in de loop van 2011 gaan we alle provincies ook met elkaar vergelijken.

Lees verder op: Telecommerce Magazine