Het vak van de secretaresse verandert in een razendsnel tempo. Dit is het gevolg van de technologische vooruitgang, de komst van een nieuwe generatie managers die andere eisen stelt aan management-assistants en fundamentele veranderingen binnen organisaties waar secretaresses werkzaam zijn.

Er worden bovendien steeds hogere eisen gesteld aan het vak van de secretaresse. Wie nu een baan heeft als secretaresse, kan er niet van op aan future proof te zijn. Moet een management-assistant zich echt verder ontwikkelen? En zo ja, hoe? Omdat secretaresses vaak verspreid door het bedrijf heen werken en geen homogene groep vormen, is het doorgaans voor de HR professional moeilijk te bepalen wat de secretaresse nodig heeft voor haar ontwikkeling, wat het bedrijf daarvoor moet inzetten en hoe een opleidingsplan eruit zou moeten zien voor deze vaak ‘vergeten’ groep. Schoevers heeft de trends top tien voor de secretaresse op een rijtje gezet:

Tien trends voor de future-proof secretaresse

1. Nieuwe technologische hulpmiddelen zorgen voor een fundamentele verandering van de werkzaamheden van secretaresses.
2. Er treedt een nieuwe generatie managers aan die op een andere manier ondersteuning wil.
3. De banen voor secretaresses op niveau 1 zijn al verdwenen en op niveau 2 gaan ze snel verdwijnen.
4. De arbeidsmarkt vergrijst: er komen weinig nieuwe banen bij.
5. Secretaresses moeten in zichzelf investeren willen ze nog een baan behouden.
6. In de toekomst zijn er twee functies mogelijk voor secretaresses: de projectmanager en de executive assistant.
7. De ontwikkelingen spelen zich buiten het gezichtsveld van HR-managers van bedrijven en organisaties af.
8. Organisaties bezuinigen op het opleiden van hun personeel.
9. HR manager heeft simpelweg te weinig tijd om de juiste opleiding te kiezen voor zijn/haar werknemer.
10. Organisaties hebben behoefte aan maatwerk op opleidingsgebied.