Bij nieuw organiseren verdwijnen oude, hiërarchische structuren en vaste functies. Wat betekent dat voor de rol van de secretaresse? Léontine de Koning trekt zich haar lot aan en startte Ontsecretaressen.

‘Het gaat erom: wat zijn jouw talenten en hoe kun je die het beste inzetten voor de organisatie?’ Léontine de Koning klinkt door de telefoon oprecht verbaasd over de lijdzaamheid waarmee veel secretaresses de veranderingen in organisaties ondergaan. ‘Je bént geen secretaresse, het is een functie die je voor een bepaalde tijd vervult. En als die functie verdwijnt, wil dat nog niet zeggen dat jij dan niet meer nodig bent.

De Koning neemt de secretaresses die zich bij haar netwerk aanmelden mee naar een bedrijf als Afas, waar de meeste taken die traditioneel door een secretaresse werden verricht, zijn geautomatiseerd. En ze laat ze rondkijken bij Finext, waar niemand meer een functie heeft en de ondersteunende taken door verschillende mensen worden opgepakt. ‘Daar zie je dat er de komende jaren toch wel heel veel gaat veranderen,’ zegt De Koning. ‘Niet alleen voor de secretaresse, maar ook voor managers, HR-medewerkers en vele anderen. Mijn punt is: zie dat niet als een bedreiging, maar juist als een kans.’

Door de digitalisering van de afgelopen decennia is al veel van het traditionele secretaressewerk verdwenen. Afspraken maken, correspondentie, notuleren: tegenwoordig doet de manager dat net zo makkelijk zelf. Ook andere administratieve taken die de secretaresse vroeger deed, vergen lang niet meer zoveel tijd als vroeger. Daardoor zal de rol van de secretaresse veranderen, en misschien zelfs wel overbodig worden. Is dat erg? Volgens De Koning niet: ‘Niet als je zelf het heft in handen neemt en weer opnieuw gaat nadenken over je ambities en competenties. Wat kun je en wat wil je? Door te ont-secretaressen krijg je nieuwe mogelijkheden en de kans om te ontdekken waar je echt goed in bent.’

Secretaresse

Om secretaresses te helpen hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen, organiseert het door De Koning opgezette Ontsecretaressen workshops, rondetafelbijeenkomsten en de al eerder genoemde bedrijfsbezoeken. Die worden goed bezocht, waaruit blijkt dat veel secretaresses zoeken naar een nieuwe rol. ‘Met ontsecretaressen wil ik alle secretaresses in Nederland wakker schudden. Dat lukt tot nu toe aardig, ja.’

Meer informatie: naar de site van ontsecretaressen.

Bron: nieuworganiseren.nu