De secretaresse veranderd onder invloed van nieuwe technologieën in community managers, zo voorspelt een trendwatcher naar aanleiding van een congres gewijd aan de toekomst van het beroep.

Volgens de organisatie van de conferentie, het Management Support Event, staan we aan de vooravond van “een revolutie” in secretaresseland. Dat komt door overleg met de baas via Skype, klanten binden via LinkedIn, Twitter en Facebook, werken in de ‘cloud’, notuleren op de iPad, pingen en msn’en met collega’s.

“Dertig jaar geleden bestonden haar taken nog voornamelijk uit correspondentie, agendabeheer, notuleren van vergaderingen en postverwerking”, aldus de organisatie. “In de jaren ‘90 werd communiceren en coördineren belangrijker en tegenwoordig verwacht het management steeds meer zelfstandigheid van een secretaresse.”

Secretaresse / Community-manager

Trendwatcher Léontine de Koning voorziet een rol voor de secretaresse als community-manager. “Ik geloof niet dat ze nog slechts één persoon zal ondersteunen”, stelt de secretaresse-expert.

“Haar zorgzame, signalerende rol  blijft bestaan binnen de organisatie, maar wordt breder en digitaler. Werkend met een dashboard kan ze via Twitter, Google+, Facebook en LinkedIn verschillende merken beheren. Ze wordt  een virtuele verbinder.”

Schrijfster Annemarie de Martines (boek ‘Adieu secretaresse, hello assistant’) noemt de secretaresse van de toekomst iemand die meedenkt, vooruitziet, plant en de assistent is van de manager.

“De klassieke secretaresse verdwijnt en daarvoor in de plaats verschijnt de executive assistant. Er wordt veel meer een appel gedaan op haar professionaliteit, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, proactiviteit en zelfsturing.”